Zeggenschap over je bekkenbodem

bekkenbodem in 2 driehoeken

Op veler verzoek herhaal ik dit jaar de bekkenbodemtraining ‘Zeggenschap over je bekkenbodem’ in het najaar. In het voorjaar heb ik deze online aangeboden via zoom, zowel in het Nederlands als in het Duits voor mijn Duitse groep. Daaruit bleek dat mensen het juist zeer positief waardeerden dat ze deze toch wel als intiem ervaren lessen in hun eigen huiselijke sfeer konden volgen. Natuurlijk missen we de intieme sfeer van het samenzijn, maar die kan ik in onze 1,5 meter economie sowieso niet aanbieden. Bovendien scheelt het voor sommigen heel wat reistijd.

We doen bewegingen die het bewustzijn, de ontspanning en de kracht vergroten in het bekkenbodemgebied. Daarnaast doen we onderzoek naar helpende spieren en verstorende spieren in de omgeving van de bekkenbodem. Tegelijk wordt de bekkenbodem geïntegreerd in totaalbewegingen. Het is bedoeld voor alle mensen die meer contact willen maken met hun bekkenbodem. De bekkenboden is door onze culturele achtergrond een van de meest onbenoemde en onbewuste delen van ons lichaam, voor mannen zowel als vrouwen. Sommige mannen denken zelfs dat zij geen bekkenbodem hebben omdat dat iets van vrouwen is. Daarnaast is de training bedoeld voor hen met problemen in het bekkenbodemgebied, zoals incontinentie, menstruatieproblemen, overgangsklachten, verzakkingen, prostaat- en andere operaties in dat gebied.
Ik noem het training omdat de lessen zo opbouwen dat er een toename in de complexiteit komt. Verder ook omdat ik verwacht dat je tussen de lessen in met het materiaal aan de slag gaat. Het is voor ieder een interessante cursus met een intens veranderd bewustzijn van de bekkenbodem.

Enkele reacties van deelnemers:
‘Ik heb nu meer aandacht voor mijn bekkenbodem als centraal punt in je lichaam. Dit levert ontspanning op in andere lichaamsdelen. Ik kan bijvoorbeeld daardoor tegenwoordig lang achter elkaar vioolspelen zonder dat ik klachten krijg in armen en schouders.’
Saskia

‘Ik ben me meer bewustzijn geworden van mijn bekkenbodem en eigenlijk van mijn hele lijf. Fijn om te ervaren hoe mijn hele lichaam samen kan werken in plaats van dat ik met kracht en veel druk een gedeelte gebruik om iets te bereiken.’
Marina

Data:         4 en 18-9; 2 en 16-10; 6 en 20-11-2021

Kosten:      240,00 € (tariefgroep A) / 300,00 € (tariefgroep B)*, voor beroepsmatig geïnteresseerden 363 € (incl. BTW). De opnames van lessen is bij de prijs inbegrepen.

Tijd:            alle zaterdagen 10:00-13:00 uur. Zoomtijden: 10:00 tot ongeveer 11:30, pauze van 20 minuten en dan door tot 13:00 uur. (eventuele uitloop maximaal 15 minuten.)

Maximaal aantal deelnemers: 24. (Als de groep vol raakt is deelname op volgorde van betaling.)

*  A netto-inkomen per maand tot 1500,00 €

    B netto-inkomen per maand boven 1500,00 €

Inschrijven door je gegevens achter te laten als je op de button klikt en het geld over te maken.

Betalingen overmaken naar: NL60 ASNB 0706 8468 42 t.n.v. Feldenkraiscentrum Utrecht.

Omdat het vooral ook over voelen, ervaren, verbinden en bewustzijn gaat, is elke ervaring van de lessen een verdieping met betrekking tot de vorige keer. Daarom is het zinvol de lessen nog een keer mee te doen. Alle deelnemers van vorige jaren kunnen meedoen voor de speciale prijs van 145€ (tariefgroep A) / 180,00 € (tariefgroep B)* Bij een volle groep krijgen nieuwe deelnemers voorrang wat betekent dat de laatste die betaalde plaatst maakt.