Zeggenschap over je bekkenbodem

bekkenbodem in 2 driehoeken

De bekkenbodemtraining ‘Zeggenschap over je bekkenbodem’ ga ik ook dit voorjaar online doen via zoom. Het geven van de bekkenbodemlessen via zoom bevalt goed. Natuurlijk missen we de intieme sfeer van het samenzijn, maar die kan ik in onze 1,5 m. economie sowieso niet aanbieden. Maar de feedback was dat een aantal het juist prettig vonden met dit onderwerp in de eigen omgeving en privéruimte te zijn. Bovendien scheelt het voor sommigen heel wat reistijd.

We doen bewegingen die het bewustzijn, de ontspanning en de kracht vergroten in het bekkenbodemgebied. Daarnaast doen we onderzoek naar helpende spieren en verstorende spieren in de omgeving van de bekkenbodem. Tegelijk wordt de bekkenbodem geïntegreerd in totaalbewegingen. Het is bedoeld voor alle mensen die meer contact willen maken met hun bekkenbodem. De bekkenboden is door onze culturele achtergrond een van de meest onbenoemde en onbewuste delen van ons lichaam, voor mannen zowel als vrouwen. Sommige mannen denken zelfs dat zij geen bekkenbodem hebben omdat dat iets van vrouwen is. Daarnaast is de training bedoeld voor hen met problemen in het bekkenbodemgebied, zoals incontinentie, menstruatieproblemen, overgangsklachten, verzakkingen, prostaat- en andere operaties in dat gebied.
Ik noem het training omdat de lessen zo opbouwen dat er een toename in de complexiteit komt. Verder ook omdat ik verwacht dat je tussen de lessen in met het materiaal aan de slag gaat. Het is voor ieder een interessante cursus met een intens veranderd bewustzijn van de bekkenbodem.

Enkele reacties van deelnemers:
‘Ik heb nu meer aandacht voor mijn bekkenbodem als centraal punt in je lichaam. Dit levert ontspanning op in andere lichaamsdelen. Ik kan bijvoorbeeld daardoor tegenwoordig lang achter elkaar vioolspelen zonder dat ik klachten krijg in armen en schouders.’
Saskia

Data: 29-1; 12 en 26-2; 12 en 26-3; 9-4-2022
Kosten:         240,00 € (tariefgroep A) / 300,00 € (tariefgroep B)*, voor beroepsmatig geïnteresseerden 363 € (incl. BTW) te voldoen voor 15-1-22.

Tijd:        alle zaterdagen 10:00-13:00 uur. Zoomtijden: ong. 10:00-11:30, korte pauze en dan van 11:50-13:00 uur.

Maximaal aantal deelnemers: 24. (Als de groep vol raakt is deelname op volgorde van betaling.)

*  A netto-inkomen per maand tot 1500,00 €

    B netto-inkomen per maand boven 1500,00 €

Inschrijven doe je door mij te e-mailen via feldenkraiscentrumutrecht@lombok.nl en het geld over te maken.

Betalingen overmaken naar: NL60 ASNB 0706 8468 42 t.n.v. Feldenkraiscentrum Utrecht.

Omdat het vooral ook over voelen, ervaren, verbinden en bewustzijn gaat, is elke ervaring van de lessen een verdieping met betrekking tot de vorige keer. Daarom is het zinvol de lessen nog een keer mee te doen. Alle deelnemers van vorige jaren kunnen meedoen voor de speciale prijs van 180,00 €. Bij een volle groep krijgen nieuwe deelnemers voorrang wat betekent dat de laatste die betaalde plaatst maakt.