Enkele problemen van de bekkenbodem

In het vorige blog beschreef ik hoe simpel het systeem werkt waarmee we onze plas en poep ophouden en hoe we ons ervan ontdoen. Toch zijn heel veel problemen in dit gebied vaak gebaseerd op verkeerde gewoontes. Sommige mensen houden bijvoorbeeld niet van naar de wc gaan in openbare toiletten en houden zo veel langer op dan goed zou zijn. Anderen worden onder druk gezet dat ze zo snel mogelijk moeten plassen, waardoor ze èn persen op hun blaas om sneller te legen èn zichzelf geen tijd geven om na te druppen.

Verstorende gewoontes

Welke gewoontes verstoren de functionaliteit van dit systeem?

  1. Altijd je bekkenbodem aanspannen uit
   o angst voor urineverlies
   o angst bij winderigheid
   o gewoon omdat je denkt dat het zo hoort
   o onbewust uit gewoonte
   o omdat je zo wie zo erg gespannen bent in al je spieren, dus ook in je bekkenbodemspieren.
  2. Niet goed je buitenste kringspier kunnen ontspannen als je op de wc zit of zo wie zo niet goed kunnen ontspannen.
  3. Persen zodat je druk uitoefent op blaas en darmen om plas of poep eruit te duwen.
  4. Jezelf geen tijd geven om je blaas en/of je darmen zijn werk te laten doen.
  5. Niet genoeg tijd nemen voor het nadruppen of uitdruppen uit de plasbuis.
  6. Niet reageren op of niet voelen van de aandrangsignalen, zodat de spanning op de binnenste kringspier groot wordt en je niet meer veel tijd krijgt om de wc te halen. Soms wordt de druk zo groot dat de binnenste kringspier al loslaat en je zo alleen van je buitenste kringspier afhankelijk bent om een ongeluk te voorkomen.

Welke gewoontes van je zelf herken je hierin? Een aantal horen bij elkaar, het een volgt uit het ander, bijvoorbeeld als je niet kunt ontspannen moet je persen om toch te kunnen plassen of poepen. Het persen drukt dan de kringspieren open.

Taboesfeer

We hebben in onze samenleving een taboesfeer met betrekking tot plassen en poepen. Dat betekent ook dat er schaamte om heen hangt, dat je niet makkelijk deelt over je toilet gewoontes en/of je problemen eromheen. Daardoor weet je ook niet dat anderen het misschien anders doen. We zijn als kind wel op de pot gezet om zindelijk te worden, maar niemand heeft ons verteld hoe we dat dan precies moesten doen. En ook dat komt door datzelfde taboe, doordat onze moeder er geen taal voort heeft of er geen woorden aan geeft. Als we leren er makkelijker over te praten kunnen we ook makkelijker onze kinderen erin begeleiden.

Gelukkig zijn er nu allerlei boekjes om kinderen en hun ouders te helpen in het zindelijk worden proces. Maar wij volwassenen hebben het nog op de ouderwetse manier geleerd. En vaak komt er ook nog de druk van ouders bij die nog in je huidige plas- en poepgedrag terug te vinden is.

Incontinentie

Is er sprake van incontinentie van urine dan denk je al gauw dat harder aanspannen beter helpt, dat dat je helpt je plas op te houden. Maar eigenlijk is de allereerste stap leren te ontspannen in je bekkenbodem en je plas- en/of poepgedrag verbeteren. Een zekere mate van gewaar zijn in je bekkenbodem is daarbij noodzakelijk en ook leren onderscheiden tussen de bekkenbodem en andere spieren die vaak mee aan spannen. Hoe preciezer je leert loslaten en ontspannen en hoe preciezer gelokaliseerd je leert aanspannen hoe minder kracht je nodig hebt. En daarna kun je zo nodig gaan opbouwen in kracht. Vaak is dat helemaal niet meer nodig.

Bij incontinentie van ontlasting geldt hetzelfde als bij urine. Maar daar heb je ook te maken met de substantie van je ontlasting, dus je eetgedrag en het verteringsvermogen van je darmen. Hoe verteren je darmen het voedsel? Wat voor soort voedsel eet je? Hoe functioneren je darmen in het leeg maken ervan? Heb je veel last van winderigheid? Al die factoren hebben invloed. Zij beïnvloeden je poepgedrag. Maar je poepgedrag beïnvloedt je ontlasting ook, m.n. als er sprake is van obstipatie wat vaak direct of indirect te maken heeft met hoe regelmatig je je ontlast.

Wil je leren hoe je jouw verstorende gewoonten kunt veranderen? Op zaterdag 21 januari; 4 en 18 februari; 4 en 18 maart; 1 april 2023 organiseert het Feldenkraiscentrum Utrecht via zoom de 6-delige workshop ‘Zeggenschap over je bekkenbodem.’ Klik op deze link voor meer informatie over de workshop.

, , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie